Bir Sayıdaki En Büyük Rakamı Bul - Microsoft Excel


Verilen bir sayıdaki en büyük rakamı bulmaya yarayan vba kodudur. Kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Kod


Option Explicit

Function BirSayidakiEnBuyukRakamiBul(sayi As Double) As Integer
  Dim stringSayi As String
  Dim i     As Integer
  Dim j     As Integer
  
  stringSayi = CStr(sayi)
  
  BirSayidakiEnBuyukRakamiBul = Val(Mid(stringSayi, 1, 1))
  
  For i = 2 To Len(stringSayi)
    j = Val(Mid(stringSayi, i, 1))
    
    If j > BirSayidakiEnBuyukRakamiBul Then
      BirSayidakiEnBuyukRakamiBul = j
    End If
  Next
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri microsoft excel vba matematik işlemleri