Bir Sayının Asal Bölenlerini Bul - CSharp


Bir sayının asal bölenlerini bulup listeleyen csharp projesidir.

Ekran Görüntüsü

Bir Sayının Asal Bölenlerini Bul - CSharp 1

Dosyalar

AsalBolenBulForm.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpBirSayininAsalBolenleriniBul
{
  public partial class AsalBolenBulForm : Form
  {
    public AsalBolenBulForm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      ListViewAyar(sonucListView, "Sonuçlar");
      ListViewAyar(asalBolenListView, "Asal Bölenler");

      sayiToolStripTextBox.Focus();
      sayiToolStripTextBox.SelectionStart = 0;
    }

    void ListViewAyar(ListView listView, string sutunBasligi)
    {
      listView.Items.Clear();
      listView.Columns.Clear();

      listView.View = View.Details;
      listView.GridLines = true;
      listView.FullRowSelect = true;
      listView.Columns.Add(sutunBasligi, listView.Width);
    }

    void AsalBolenleriVeSonuclariListele(int bolunecekSayi, ListView lvw1, ListView lvw2)
    {
      try
      {
        int sayi = bolunecekSayi;
        int sonuc = bolunecekSayi;

        lvw1.Items.Clear();
        lvw2.Items.Clear();

        lvw2.Items.Add(sonuc.ToString());

        for (int i = 2; i <= sayi; i++)
        {
          if (sonuc != 1 && sonuc % i == 0)
          {
            sonuc = sonuc / i;
            ListViewItem liste_ogesi_bolen = new ListViewItem(i.ToString());
            ListViewItem liste_ogesi_bolum = new ListViewItem(sonuc.ToString());

            lvw1.Items.Add(liste_ogesi_bolen);
            lvw2.Items.Add(liste_ogesi_bolum);
            i = 1;
          }
        }
      }
      catch (Exception istisna)
      {
        MessageBox.Show("Lütfen bir sayı giriniz.\n\nHata Açıklaması:\n" + istisna.Message.ToString());
      }
    }

    private void calistirToolStripButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      AsalBolenleriVeSonuclariListele(
        Convert.ToInt32(sayiToolStripTextBox.Text),
        asalBolenListView,
        sonucListView);
    }

    private void asalBolenListView_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      sonucListView.SelectedItems.Clear();
      sonucListView.Items[asalBolenListView.SelectedItems[0].Index].Selected = true;
      sonucListView.Items[asalBolenListView.SelectedItems[0].Index + 1].Selected = true;
    }

    private void sayiToolStripTextBox_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.KeyData == Keys.Enter)
      {
        AsalBolenleriVeSonuclariListele(
          Convert.ToInt32(sayiToolStripTextBox.Text),
          asalBolenListView,
          sonucListView);
      }
    }
  }
}

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

İndir

Etiketler
csharp csharp proje örnekleri csharp sayı işlemleri