Bir Sayının Asal Sayı Olup Olmadığını Kontrol Et - CSharp


Verilen sayının asal sayı olup olmadığını kontrol eder ve eğer asal sayı değilse, bu sayıyı bölebilen sayıları yazdırır.

Ekran Görüntüsü

Dosyalar

AsalSayiKontrolForm.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpBirSayininAsalSayiOlupOlmadiginiOgren
{
  public partial class AsalSayiKontrolForm : Form
  {
    public AsalSayiKontrolForm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    int RasgeleSayiUret()
    {
      Random random = new Random();
      return random.Next(2, 32000000);
    }

    string AsalSayiKontrol(int sayi)
    {
      try
      {
        if (sayi < 2)
        {
          return 
            "En küçük asal sayı 2'den başlar. "
            + "Lütfen buna göre bir tam sayı girişi yapın.";
        }
        else
        {
          int sayac = 0;
          string sonuc = "";
          for (int i = 2; i <= sayi; i++)
          {
            if (sayi % i == 0 && sayi != i)
            {
              sayac = sayac + 1;
              sonuc = sonuc + i.ToString() + ", ";
            }
          }

          if (sayac == 0)
          {
            return 
              "Girilen sayı asal sayıdır.";
          }
          else
          {
            return
              "Girilen sayı asal sayı değildir.\n\n"
              + "Girilen sayıyı bölebilen sayılar:\n"
              + sonuc.Trim(", ".ToCharArray());
          }
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        return ex.Message;
      }
    }

    void EgerDegerGirisiYapilmissaIslemYap()
    {
      if (!String.IsNullOrEmpty(sayiRichTextBox.Text))
      {
        mesajRichTextBox.Text = AsalSayiKontrol(Convert.ToInt32(sayiRichTextBox.Text));
      }
    }

    private void AsalSayiKontrolForm_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      sayiRichTextBox.Text = RasgeleSayiUret().ToString();
    }

    private void rasgeleSayiUretVeKontrolEtButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      sayiRichTextBox.Text = RasgeleSayiUret().ToString();
      EgerDegerGirisiYapilmissaIslemYap();

    }

    private void sayininAsalSayiOlupOlmadiginiKontrolEtButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      EgerDegerGirisiYapilmissaIslemYap();
    }
  }
}

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Etiketler
csharp csharp asal sayı işlemleri csharp matematik işlemleri csharp sayı işlemleri csharp windows forms