Bir Sütuna Komple Aynı Değeri Ata - Microsoft Access


'

Bir sütuna komple aynı değeri vermek için UPDATE sorgusunu nasıl yazmanız gerektiğini gösteren bir sorgu örneğidir.

Sorgu


UPDATE [tablo_adi] SET [tablo_adi].[sutun_adi] = istenilen_deger

//Örnek
UPDATE fiyat SET kdv = 0.18
UPDATE fiyat SET fiyat.kdv = 0.18
UPDATE fiyat SET fiyat.[kdv deger] = 0.18
UPDATE [fiyat] SET [fiyat].[kdv deger] = 0.18

Not

Sorguda şart kullanmadığımızdan mütevellit sütunu komple istenilen değer ile değiştirecektir.

Etiketler
microsoft access