Bir Üst Klasörün İsmini Al - Microsoft Excel


Bir klasörün tam yolu verildiğinde bu klasörün bir üst klasörünün ismini veren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub BirUstKlasorunIsminiAl()
  Dim fso  As Object
  Dim klasor As String
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  klasor = fso.GetParentFolderName("C:\OrnekKlasor")
  
  MsgBox klasor
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri