Bir Ve Sıfır Sayılarını Bool Yap - CSharp


Eğer bool amaçlı olarak 1 ve 0 sayıları kullanılmışsa bunları tip olarak bool değere dönüştürmeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static bool BirVeSifirSayilariniBoolYap(int sayi)
{
  bool deger = false;

  switch (sayi)
  {
    case 1:
      deger = true;
      break;
    case 0:
      deger = false;
      break;
    default:
      deger = false;
      break;
  }

  return deger;
}

Etiketler
csharp