Bir Web Sayfasındaki Bağlantıları Listele - Javascript


Bir web sayfasındaki bağlantıların href değerlerini (bağlantı adreslerini) yeni bir pencerede listeleyen javascript kodu alternatifidir.

Kod


var baglantilar = [];

for (var i = document.links.length; i --> 0;) {
  if (document.links[i].hostname === location.hostname) {
    baglantilar.push(document.links[i].href);
	}
}

var x = window.open(''); //open a blank tab
x.document.write(baglantilar.toString().split(',').join("<br />"));

Kod (Açıklamalı)


//--------------------------------------------------
//Web sayfasındaki bağlantıları bir 
//dizi içerisinde saklayacağız.
//--------------------------------------------------
var baglantilar = [];

//--------------------------------------------------
//Döngü kullanarak web sayfasındaki 
//tüm bağlantıları listele.
//--------------------------------------------------
for (var i= document.links.length; i-->0;) {

	//--------------------------------------------------
	//Listeleme işlemini web sayfasının ait olduğu
	//web sitesinin alan adı ile sınırlı olacak
	//şekilde yap. Yoksa ekleme işlemini yapma.
	//--------------------------------------------------
	if (document.links[i].hostname===location.hostname) {
	
		//--------------------------------------------------
		//Eğer şartı sağlayan bir bağlantı varsa 
		//bu bağlantının href değerini diziye ekle.
		//--------------------------------------------------
    baglantilar.push(document.links[i].href);
	}	
}

//--------------------------------------------------
//Yeni bir pencere aç.
//--------------------------------------------------
var x = window.open('');

//--------------------------------------------------
//Yeni pencereye diziyi şu şekilde yazdır: Dizideki 
//değerleri virgül işaretinden böl ve değerlerin
//sonuna yeni satır etiketi ekle.
//Böylelikle bağlantılar alt alta listelenecek.
//--------------------------------------------------
x.document.write(baglantilar.toString().split(',').join("<br />"));

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
javascript açıklamalı içerik