Birden Fazla Olan Boşluk Karakterinin Sayısını Bire Düşür - CSharp


Eğer birbiri ardına gelen birden fazla boşluk karakteri varsa bunların sayısını bire düşüren csharp kodudur.

Kod


public static string BirdenFazlaOlanBoslukKarakterlerininSayisiniBireDusur(string metin)
{
    string pattern = "\\s+";
    string replacement = " ";

    Regex rgx = new Regex(pattern);
    metin = rgx.Replace(metin, replacement);

    return metin;
}

Etiketler
csharp