Birleştirilmiş Hücreleri Bul Ve Boya - Microsoft Excel


Bir çalışma sayfasındaki birleştirilmiş hücreleri tespit etmeye ve boyamaya yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub BirlestirilmisHucreleriBulVeBoya()
  Dim hucre As Range
  
  For Each hucre In ActiveSheet.UsedRange
    If hucre.MergeCells = True Then
      hucre.Interior.ColorIndex = 8
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba hücre işlemleri