Bu Bilgisayar Klasörünü GUID Değeri İle Aç - CSharp


Bu Bilgisayar klasörünü sahip olduğu GUID değeri aracılığıyla açmaya yarayan csharp kodudur.

Kod


void BuBilgisayarKlasorunuGUIDDegeriIleAc()
{
    Process.Start("::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}");
}

Etiketler
csharp