Bubble Sort İle Sıralama Yap - CSharp


Bubble Sort İle Sıralama Yap - CSharp

Verilen bir sayı dizisi üzerinde bubble sort ile sıralama yapar ve bunu listeler.

Ekran Görüntüsü

Bubble Sort İle Sıralama Yap - CSharp 1

Dosyalar

BubbleSortIleSiralamaYap.cs


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpBubbleSortIleSiralamaYap
{
  public partial class BubbleSortIleSiralamaYapForm : Form
  {
    public BubbleSortIleSiralamaYapForm()
    {
      InitializeComponent();
    }

    int[] BubbleSortIleSiralamaYap(int[] dizi)
    {
      int gecici_degisken;

      for (int i = 0; i <= dizi.Length - 1; i++)
      {
        for (int j = 0; j <= dizi.Length - 1; j++)
        {
          if (dizi[j] > dizi[i] && i != j)
          {
            gecici_degisken = dizi[j];
            dizi[j] = dizi[i];
            dizi[i] = gecici_degisken;
            gecici_degisken = 0;
          }
        }
      }
      return dizi;
    }

    public int[] sayiDizi = new int[] { 1, 5, 10, 8, 12, 24, 18 };

    private void BubbleSortIleSiralamaYapForm_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      for (int i = 0; i < sayiDizi.Length; i++)
      {
        sayiListesiKarisikListBox.Items.Add(sayiDizi[i]);
      }
    }

    private void bubbleSortIleSiralaButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int[] sonucDizi = BubbleSortIleSiralamaYap(sayiDizi);

      sayiListesiSiraliListBox.Items.Clear();

      for (int i = 0; i < sonucDizi.Length; i++)
      {
        sayiListesiSiraliListBox.Items.Add(sonucDizi[i]);
      }
    }
  }
}

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Etiketler
csharp csharp algoritma işlemleri csharp algoritma örnekleri csharp windows forms