Bugünün Tarihiyle Klasör Oluştur - CSharp


Klasörün ekleneceği klasör bilgisi ve yeni oluşturulacak klasörün ismi verildiğinde ismin sonuna tarih ekler ve ismin bu şekliyle yeni bir tam yol oluşturur. Bu tam yoldan da klasör üretir.

Kod


bool BugununTarihiyleKlasorOlustur(
  string klasorunEklenecegiKlasorunTamYolu, string ad)
{
  try
  {
    string yeniKlasor =
      Path.Combine(
        klasorunEklenecegiKlasorunTamYolu,
        ad + " " + DateTime.Today.ToString("dd.MM.yyyy"));
    MessageBox.Show(yeniKlasor);
    Directory.CreateDirectory(yeniKlasor);

    return true;
  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show(ex.Message.ToString());

    return false;
  }
}

Etiketler
csharp csharp klasör işlemleri