Butonun Arka Planını Bir Saniye Sonra Kırmızı Yap - CSharp


Butona tıklanıldığında bir saniye sonra arka plan rengini kırmızı yapan csharp kodu alternatifidir.

Kod


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace OrnekProje
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public Timer ZamanOlcer { get; set; } = null;
    public Button HedefButon { get; set; } = null;

    void BirSaniyeSonraButonunArkaplanRenginiDegistir(Button button)
    {
      ZamanOlcer = new Timer();
      ZamanOlcer.Interval = 1000;
      ZamanOlcer.Enabled = true;
      ZamanOlcer.Tick += new EventHandler(timer_Tick);
    }

    private void timer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      HedefButon.BackColor = Color.Red;
      ZamanOlcer.Stop();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      HedefButon = button1;
      BirSaniyeSonraButonunArkaplanRenginiDegistir(HedefButon);
    }
  }
}

Etiketler
csharp