Bütün Harfleri Büyük Veya Küçük Yap - Microsoft Excel


Seçilen alandaki metnin harflerini büyük harfe veya küçük harfe dönüştüren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub ButunHarfleriBuyukYap()
  Dim hucre As Range
  
  For Each hucre In Selection.Cells
    If hucre.HasFormula = False Then
      hucre = UCase(hucre)
    End If
  Next
End Sub

Sub ButunHarfleriKucukYap()
  Dim hucre As Range
  
  For Each hucre In Selection.Cells
    If hucre.HasFormula = False Then
      hucre = LCase(hucre)
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel