Bütün Karakterler İngilizce Karakter Mi - CSharp


Sadece İngilizce ve Türkçe karakterlerin olduğu varsayılan metinde Türkçe karakterlerin olup olmadığını kontrol eden csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static bool ButunKarakterlerIngilizceKarakterMi(string Input)
{
	foreach (var item in Input.ToCharArray())
	{
		if (!char.IsLower(item) && !char.IsUpper(item)
			&& !char.IsDigit(item) && !char.IsWhiteSpace(item))
		{
			return false;
		}
	}
	return true;
}

Etiketler
csharp