Büyük Küçük Harf Dönüştür - CSharp


Verilen metni büyük veya küçük harflere dönüştürmeye yarayan alternatif csharp kodudur.

Kod


public static string BuyukKucukHarfDonustur(string metin, CultureInfo ci = null)
{
	if (String.Compare(metin, metin.ToLower()) == 1)
	{
		if (ci != null)
		{
			metin = metin.ToUpper(ci);
		}
		else
		{
			metin = metin.ToUpper();
		}
	}
	else if (String.Compare(metin, metin.ToUpper()) == 1)
	{
		if (ci != null)
		{
			metin = metin.ToLower(ci);
		}
		else
		{
			metin = metin.ToLower();
		}
	}
	else
	{
		if (ci != null)
		{
			metin = metin.ToUpper(ci);
		}
		else
		{
			metin = metin.ToUpper();
		}
	}

	return metin;
}

Etiketler
csharp