Çalışma Kitabı Açıldığında İstenilen Sayfayı Aktifleştir - Microsoft Excel


Çalışma kitabı açılırken eğer istenilen sayfa seçili değilse seçmeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Private Sub Workbook_Open()
	ThisWorkbook.Worksheets("veriler").Activate
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri