Çalışma Kitabı Açıldığında Makro Çalıştır - Microsoft Excel


Bir çalışma kitabı açıldığında istenilen makroların çalışmasını sağlayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

'---------------------------------------
'Açılışta Gerçekleştirilecek İşlemler
'---------------------------------------
Sub Auto_Open()
    Call OrnekMakro1
    Call OrnekMakro2
End Sub

'---------------------------------------
'Makrolar
'---------------------------------------
Sub OrnekMakro1()
    MsgBox "Merhaba Dünya!"
End Sub

Sub OrnekMakro2()
    MsgBox "Selam!"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba açılış işlemleri microsoft excel vba auto_open microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri