Çalışma Kitabı Açıldığında Saate Göre Mesaj Göster - Microsoft Excel


Belli saat dilimlerinden hareket ederek ona göre mesaj gösterilmesini sağlayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub Auto_Open()
  Dim saat As Byte
  
  saat = Hour(Time)
  If (saat < 9) Then
    Call Saat09
  ElseIf (saat < 15) Then
    Call Saat15
  ElseIf (saat < 20) Then
    Call Saat20
  Else
    Call Mesaj
  End If
End Sub

Sub Saat09()
  MsgBox "Günaydın!" & _
  vbCrLf & "--------------------" & _
  vbCrLf & vbCrLf & _
  "Zaman: " & Now
End Sub

Sub Saat15()
  MsgBox "Tünaydın!" & _
  vbCrLf & "--------------------" & _
  vbCrLf & vbCrLf & _
  "Zaman: " & Now
End Sub

Sub Saat20()
  MsgBox "İyi akşamlar!" & _
  vbCrLf & "--------------------" & _
  vbCrLf & vbCrLf & _
  "Zaman: " & Now
End Sub

Sub Mesaj()
  MsgBox "Merhaba!" & _
  vbCrLf & "--------------------" & _
  vbCrLf & vbCrLf & _
  "Zaman: " & Now
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri