Çalışma Kitabı Açıldığında Verilen Hücredeki Değeri Artır - Microsoft Excel


Çalışma kitabı kullanıcı tarafından açıldığı zaman verilen hücredeki değeri otomatik olarak verilen sayıda artıran VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Private Sub Workbook_Open()
    HucredekiDegeriArtir Range("A1"), 5
End Sub

Sub HucredekiDegeriArtir(hucre As Range, Optional artisMiktari As Long = 1)
    If IsNumeric(hucre) Then
        hucre = hucre + artisMiktari
    End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri