Çalışma Kitabı Açıldıktan Sonra Zamanlanan Makroyu İptal Et - Microsoft Excel


Zamanlanmış bir makroyu iptal etmeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub Auto_Open()
	Application.OnTime EarliestTime:=TimeValue("17:05:20"), Procedure:="OrnekMakro", Schedule:=False
End Sub

Sub OrnekMakro()
	MsgBox "Merhaba!"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri