Çalışma Kitabı Açılışında 3 Kere Şifre Hakkı - Microsoft Excel


Şifre ile ilgili basit bir makro kodudur. Auto_Open kullanarak basit bir şifre kontrolü yapıyoruz. Eğer üst üste 3 kez yanlış şifre girilirse (şifre: 123) çalışma kitabını kapatıyor.

Kod


Option Explicit

Sub Auto_Open()
  
  Static sayac As Integer
  Dim kalan As Integer
  
  Do
    If sayac = 3 Then
      ThisWorkbook.Close False
    Else
      kalan = 3 - sayac
      If InputBox("Şifreyi girin." & " (Kalan Deneme: " & kalan & ")") = "123" Then
        GoTo devam
      Else
        sayac = sayac + 1
      End If
    End If
  Loop
devam:

End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub Auto_Open()
  
  '--------------------------------------------------
  'Kaç kere yalnış şifre girildiğini statik değişkenle
  'saydıracağız. Static kullanmamızın sebebi de şu:
  'Normalde bir değişken değer tutma işlemini kod bitene
  'kadar yapar. Biz işlem bittikten sonra da bu değeri
  'kullanabilmeliyiz. Kod sonraki çalışmalarında
  'bu değer üzerinden hareket edebilecek ve 3 kere
  'şifre hakkını etkili bir şekilde uygulayabileceğiz.
  '--------------------------------------------------
  Static sayac As Integer

  '--------------------------------------------------
  'Kalan deneme sayısı için işlem yapıyoruz.
  'Bunun sonucunu değişkene aktarıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Dim kalan As Integer
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü ile işlem yap.
  '--------------------------------------------------
  Do
    '--------------------------------------------------
    'sayac değişkeninin değeri 3'e ulaştıysa işlem yap.
    '--------------------------------------------------
    If sayac = 3 Then

      '--------------------------------------------------
      'Çalışma kitabını kapat.
      '--------------------------------------------------
      ThisWorkbook.Close False
    Else
      '--------------------------------------------------
      'Kalan deneme sayısını hesapla.
      '--------------------------------------------------
      kalan = 3 - sayac

      '--------------------------------------------------
      'Şifreyi sor. Doğru ya da yanlış girilmesine göre işlem yap.
      '--------------------------------------------------
      If InputBox("Şifreyi girin." & " (Kalan Deneme: " & kalan & ")") = "123" Then

        '--------------------------------------------------
        'Eğer şifre doğru girildiyse şifre kontrolü
        'kodlarından komple çık. Bunun sonucunda
        'çalışma kitabını açacak.
        '--------------------------------------------------
        GoTo devam
      Else

        '--------------------------------------------------
        'Eğer şifre yanlışsa sayacı 1 artır.
        '--------------------------------------------------
        sayac = sayac + 1
      End If
    End If
  Loop
devam:

End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba