Çalışma Kitabı Kapatılırken Mesaj Göster - Microsoft Excel


Çalışma kitabı kapatılırken istenilen mesajın gösterilmesini sağlayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    MsgBox "Çalışma kitabı kapatılıyor."
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri