Çalışma Kitabı Kaydedildiğinde Uyarı Penceresi Gösterme - Microsoft Excel


Çalışma kitabı kaydedilirken çıkabilen uyarı pencerelerini gizleyen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Application.OnKey "^s", ""
    Application.DisplayAlerts = False
    ActiveWorkbook.Save
End Sub

Not

Özellikle Gizlilik Uyarısı penceresi (her ne kadar mantıklı bir uyarı olsa da) gereğinden çok fazla çıktığı için bu şekilde bir çözüm oldukça faydalı oluyor.

Ayrıca bu kod Ctrl + S klavye kısayoluna özel çalışıyor.

Gizlilik uyarısı: Bu belge makrolar, ActiveX denetimleri, XML genişletme paketleri veya web bileşenleri içeriyor. Bunlar, belge denetçisi tarafından kaldırılamayan kişisel bilgiler olabilir.

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri