Çalışma Kitabına Demo Süresi Koy - Microsoft Excel


Verilen tarih bilgisine göre çalışma kitabının açılıp açılmamasını sağlayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub Auto_Open()
  Dim bitisTarihi As Date
  Dim mesajMetni As String
  
  bitisTarihi = "25.09.2022"
  
  If Date > bitisTarihi Then
    MsgBox ("Kullanım süresi dolmuştur.")
    ActiveWorkbook.Close
  End If
  
  mesajMetni = bitisTarihi - Date & " GÜN"
  
  MsgBox mesajMetni, vbOKOnly + vbInformation, _
    "Kullanım Süresinin Dolmasına Kalan Gün"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba