Çalışma Kitabında Auto_Open İle Açılış Ayarı Yap - Microsoft Excel


Merhaba, bu yazıda excel çalışma sayfası açılırken excel uygulamasında ve excel penceresinde olmasını istediğimiz varsayılanları makro ile ayarlayacağız.

Kod


Option Explicit

Sub Auto_Open()
  AcilisUygulamaIslemleri
  AcilisCalismaSayfasiIslemleri
  AcilisPencereIslemleri
End Sub


Sub AcilisUygulamaIslemleri()
  Application.Visible = True
  
  Application.StatusBar = ThisWorkbook.Name & " Merhaba " & Application.UserName
  Application.CommandBars.ActiveMenuBar.Enabled = True
  Application.DisplayFullScreen = False
  Application.Caption = "Açılış Excel Uygulaması"
  
  Application.CommandBars("Full Screen").Enabled = True
  Application.CommandBars("Formatting").Visible = True
  Application.CommandBars("Standard").Visible = True
  
End Sub

Sub AcilisPencereIslemleri()
  With ActiveWindow
    .DisplayWorkbookTabs = True
    .Caption = "Açılış İşlemleri Pencere"
  End With
End Sub

Sub AcilisCalismaSayfasiIslemleri()
  Dim dosya_adi As String
  
  dosya_adi = ThisWorkbook.Name

  If dosya_adi = ActiveWindow.Caption Then
    Windows(dosya_adi).Activate
  End If
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub Auto_Open()
  '--------------------------------------------------
  'Class bilgilerine göre gruplandırdığımız
  've Sub yordam olarak düzenlediğimiz kodları
  'Auto_Open ile çağırıyoruz.
  '
  'Makronun bulunduğu excel dosyası her
  'açıldığında bu kodlar da çalışacak.
  '--------------------------------------------------
  AcilisUygulamaIslemleri
  AcilisCalismaSayfasiIslemleri
  AcilisPencereIslemleri
End Sub


Sub AcilisUygulamaIslemleri()
  
  '--------------------------------------------------
  'Excel uygulamasının yani ana pencerenin görünüp
  'gizlenmesini sağlıyor. UserForm uygulamalarında
  'işe yarayabiliyor.
  '--------------------------------------------------
  Application.Visible = True
  
  '--------------------------------------------------
  'Durum çubuğuna istenilen yazının yazılmasını sağlıyor.
  '--------------------------------------------------
  Application.StatusBar = ThisWorkbook.Name & " Merhaba " & Application.UserName
    
  Application.CommandBars.ActiveMenuBar.Enabled = True
  
  '--------------------------------------------------
  'Uygulamanın tam ekran olarak açılıp açılmayacağını belirleyebiliriz.
  '--------------------------------------------------
  Application.DisplayFullScreen = False
  
  '--------------------------------------------------
  'Excel uygulamasının başlığını belirledik.
  '--------------------------------------------------
  Application.Caption = "Açılış Excel Uygulaması"
  
  '--------------------------------------------------
  'CommandBar (menü) ve pencere görünümlerini ayarlıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Application.CommandBars("Full Screen").Enabled = True
  Application.CommandBars("Formatting").Visible = True
  Application.CommandBars("Standard").Visible = True
  
End Sub

Sub AcilisPencereIslemleri()
  
  '--------------------------------------------------
  'Aktif pencerede ayar yapıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  With ActiveWindow
    '--------------------------------------------------
    'Sayfalar arasında geçiş yapmamızı sağlayan sekmelerin
    '(Tab) görünüp görünmemesi seçeneğini ayarladık.
    '--------------------------------------------------
    .DisplayWorkbookTabs = True
    
    '--------------------------------------------------
    'Aktif pencerenin başlık kısmını
    'kendi istediğimiz yazıyla değiştirdik.
    '
    'Dikkat! Eğer excel uygulaması için de
    'başlık belirlenmişse ve bu uygulama içinde
    'açılan excel penceresi tam ekransa excel
    'penceresinin Caption değeri görünür.
    '--------------------------------------------------
    .Caption = "Açılış İşlemleri Pencere"
  End With
End Sub

Sub AcilisCalismaSayfasiIslemleri()
  Dim dosya_adi As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Açtığımız dosya adından hareketle
  'aktifleştirmek için önce dosya adını alıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  dosya_adi = ThisWorkbook.Name

  '--------------------------------------------------
  'Dosyayı aktifleştiriyoruz.
  '--------------------------------------------------
  If dosya_adi = ActiveWindow.Caption Then
    Windows(dosya_adi).Activate
  End If
End Sub

Not

Kodlar sadece excel uygulaması ve çalışma kitabı için görünse de çok farklı kodlar da Auto_Open içinde çalıştırılabilir, bu durum sizi yanıltmasın.

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba