Çalışma Kitabında Sayfalarda Hücrelere Çift Tıklandığında Bugünün Tarihini Ekle - Microsoft Excel


Çalışma kitabındaki sayfalarda hücrelere çift tıklandığında bugünün tarihini ekleyen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick( _
    ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    ActiveCell = Date
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri microsoft excel vba tarih saat işlemleri