Çalışma Kitabında Son Kullanılan Hücreyi Seç - Microsoft Excel


Bir çalışma kitabında kullanıcının müdahaleleri neticesinde en son işlem yapılmış olan hücreyi bulup seçmeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaKitabindaSonKullanilanHucreyiSec()
    ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba hücre işlemleri