Çalışma Kitabındaki Bütün Sayfaların A1 Hücresine Yazı Yazdır - Microsoft Excel


Çalışma kitabındaki bütün sayfalar için işlem yapma konusu ile alakalı alternatif bir örnektir. Bu örnekte çalışma kitabındaki bütün sayfaların A1 hücresine yazı yazdırma işlemi örneği veriliyor.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Alternatif 1
'--------------------------------------------------
Sub CalismaKitabindakiButunSayfalaraYaziYazdir1()
  Dim i   As Long
  Dim mesaj As String
  
  mesaj = "Bu örnek bir cümledir."
  
  For i = 1 To Worksheets.Count
    Sheets(i).Range("A1") = mesaj
  Next
End Sub

'--------------------------------------------------
'Alternatif 2
'--------------------------------------------------
Sub CalismaKitabindakiButunSayfalaraYaziYazdir2()
  Dim i   As Long
  Dim mesaj As String
  Dim sayfa As Worksheet
  
  mesaj = "Ali ata bak."
  
  For i = 1 To Sheets.Count
    Set sayfa = Sheets(i)
    sayfa.Range("A1") = mesaj
  Next
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Alternatif 1
'--------------------------------------------------
Sub CalismaKitabindakiButunSayfalaraYaziYazdir1()
  Dim i   As Long
  Dim mesaj As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Hücreye yazdırılacak içeriği değişkene aktar.
  '--------------------------------------------------
  mesaj = "Bu örnek bir cümledir."
  
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü çalıştır.
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To Worksheets.Count
    
    '--------------------------------------------------
    'Excel kütüphanesinin Sheets üyesinden faydalanarak 
    'her sayfadaki A1 hücresine veri yazdır.
    '--------------------------------------------------
    Sheets(i).Range("A1") = mesaj
  Next
End Sub

'--------------------------------------------------
'Alternatif 2
'--------------------------------------------------
Sub CalismaKitabindakiButunSayfalaraYaziYazdir2()
  Dim i   As Long
  Dim mesaj As String
  
  '--------------------------------------------------
  'sayfa isminde Worksheet tipinde bir değişken
  'tanımladık. Döngü aracılığıyla seçeceğimiz
  'her sayfayı bu değişkene atayacağız.
  'Amacımız işlemleri bu değişken üzerinden yapmak.
  '--------------------------------------------------
  Dim sayfa As Worksheet
  
  '--------------------------------------------------
  'Hücreye yazdırılacak içeriği değişkene aktar.
  '--------------------------------------------------
  mesaj = "Ali ata bak."
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü çalıştır.
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To Sheets.Count
  
    '--------------------------------------------------
    'Excel kütüphanesinin Sheets üyesinden faydalanarak 
    'ilgili sayfayı seç ve "sayfa" isimli değişkene
    'aktar.
    '--------------------------------------------------
    Set sayfa = Sheets(i)
    
    '--------------------------------------------------
    'İlgili sayfanın A1 hücresine ilgili metni yazdır.
    '--------------------------------------------------
    sayfa.Range("A1") = mesaj
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba