Çalışma Kitabındaki Sayfaların Koruma Durumunu Değiştir - Microsoft Excel


Çalışma kitabındaki bütün sayfalara verilen parola ile koruma ekleyen ve parola bilgisi verildiğinde bütün çalışma sayfalarının korumasını kaldıran VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

'---------------------------------------
'Bütün sayfalara koruma ekle.
'---------------------------------------
Sub ButunSayfalaraKorumaEkle()
  Dim calismaSayfasi As Worksheet
  
  For Each calismaSayfasi In Worksheets
    calismaSayfasi.Protect ("r2354aDf")
  Next
End Sub

'---------------------------------------
'Bütün sayfaların korumasını kaldır.
'---------------------------------------
Sub ButunSayfalarinKorumasiniKaldir()
  Dim calismaSayfasi As Worksheet
  
  For Each calismaSayfasi In Worksheets
    calismaSayfasi.Unprotect ("r2354aDf")
  Next
End Sub

Not

Eğer önceden farklı bir parolayla korunmuş bir sayfa varsa koruma ve koruma kaldırma makrosu çalışmayabilir. Koruma makrosu çalışmış gibi görünse de korumalı sayfanın koruma durumuna etki etmeyecektir.

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri microsoft excel vba çalışma safyası işlemleri microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba güvenlik işlemleri