Çalışma Kitabındaki Tanımlı Adları Sil - Microsoft Excel


Çalışma kitabında tanımlı adları silen VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaKitabindakiTanimliAdlariSil1()
   Dim tanimliAd As Object
   
   For Each tanimliAd In ActiveWorkbook.Names
     tanimliAd.Delete
   Next
End Sub

Sub CalismaKitabindakiTanimliAdlariSil2()
  Dim tanimliAd As Object
  
  For Each tanimliAd In ActiveWorkbook.Names
    If tanimliAd.Name Like "Alan" Then
      tanimliAd.Delete
    End If
  Next
End Sub

Sub CalismaKitabindakiTanimliAlanlariSil3()
  Dim ad As Name
  
  For Each ad In Names
    ActiveWorkbook.Names(ad.Name).Delete
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba tanımlı alan işlemleri