Çalışma Kitabını Belli Bir Süre Sonunda İmha Et - Microsoft Excel


Verilen süre kadar zaman geçtiğinde çalışma kitabını imha etmeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Dosya açıldığında imha etme sürecini başlat.
'--------------------------------------------------
Sub Auto_Open()
  CalismaKitabiniBelliBirSureSonundaImhaEt
End Sub

'--------------------------------------------------
'Çalışma kitabını imha et.
'--------------------------------------------------
Sub CalismaKitabiniImhaEt()
  With ThisWorkbook
    .Save
    .ChangeFileAccess Mode:=xlReadOnly
    Kill .FullName
    .Close SaveChanges:=False
  End With
End Sub

'--------------------------------------------------
'Çalışma kitabını belli bir süre sonra imha et.
'--------------------------------------------------
Sub CalismaKitabiniBelliBirSureSonundaImhaEt()
  Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:10"), "CalismaKitabiniImhaEt"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri