Çalışma Kitabını Belli Bir Tarihte İmha Et - Microsoft Excel


Kullanıcının açtığı çalışma kitabı eğer ilgili tarihte açılmışsa imha edilir.

Kod


Option Explicit

Sub Auto_Open()
  CalismaKitabiniBelliBirTarihteImhaEt
End Sub


Sub CalismaKitabiniBelliBirTarihteImhaEt()
  If Date >= CDate("27.06.2021") Then
    With ThisWorkbook
      .Save
      .ChangeFileAccess Mode:=xlReadOnly
      Kill .FullName
      .Close SaveChanges:=False
    End With
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri