Çalışma Kitabını Hücredeki Metinle Adlandırarak Farklı Kaydet - Microsoft Excel


Bir çalışma kitabını farklı kaydederken isim olarak verilen hücredeki metni kullanan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaKitabiniHucredekiMetinleAdlandirarakFarkliKaydet()
  Dim hucreMetni As String

  hucreMetni = Range("Sayfa1!F7")
  ChDrive "C"
  ChDir "C:\yedek"
  
  ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=(hucreMetni)
End Sub

Not

Bu tarz bir işlem yapılırken dosya adlandırma kurallarına uymanız ve uzantısını doğru bir şekilde girmeniz gerekmektedir. Aksi halde dosyayı olması gerektiği gibi kaydedemeyebilirsiniz.

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri