Çalışma Kitabını Kapatırken A1 Hücresine Bilgi Yazdır - Microsoft Excel


Çalışma kitabını kapatırkan A1 hücresine son değiştirilme tarihi bilgisini yazan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  IlkSayfaninA1HucresineTarihAt
End Sub

Sub IlkSayfaninA1HucresineTarihAt()
    Sheets(1).[A1] = "Son Değiştirilme Tarihi: " _
      & Format(Date, "dd mmmm yyyy")
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba