Çalışma Kitabını Şifreleyerek Yedekle - Microsoft Excel


Bir çalışma kitabını şifreleyecek şekilde farklı kaydederek yedeğini oluşturan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub SifreleyerekYedekAl()
  Application.DisplayAlerts = False
  
  ActiveWorkbook.SaveAs _
    Filename:="D:\Yedek.xlsm", _
    Password:="1234", _
    WriteResPassword:="", _
    ReadOnlyRecommended:=False, _
    CreateBackup:=False
  
  Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri microsoft excel vba şifreleme işlemleri microsoft excel vba yedekleme işlemleri