Çalışma Kitabını Sormadan Kaydet Ve Kapat - Microsoft Excel


Çalışma kitabı kapatıldığında, herhangi bir soru sormadan kitabını kaydeder ve kapatır.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaKitabiniSormadanKaydetVeKapat()
  ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri