Çalışma Kitabını Uyarı Penceresini Göstermeden Kaydet Ve Kapat - Microsoft Excel


Bir çalışma kitabını değişiklik kayıt penceresini göstermeden kaydeder ve kapatır.

Kod


Option Explicit

Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    CalismaKitabiniUyariVermedenKaydetVeKapat
End Sub

Sub CalismaKitabiniUyariVermedenKaydetVeKapat()
    Application.DisplayAlerts = False
    ActiveWorkbook.Save
    Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri