Çalışma Kitabını Verilen İsimle Farklı Kaydet - Microsoft Excel


Aktif çalışma kitabını verilen isimle farklı kaydetmeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaKitabiniVerilenIsimleFarkliKaydet()
  Dim kullaniciYaniti As Integer
  Dim yeniDosyaAdi  As String
  
  yeniDosyaAdi = "YENI_ISIM"
  kullaniciYaniti = Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show(yeniDosyaAdi)
  
  Select Case kullaniciYaniti
    Case -1
      MsgBox "Farklı kaydet işlemi yapıldı."
    Case 0
      MsgBox "Farklı kaydet işlemi iptal edildi."
  End Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri microsoft excel vba dosya kaydetme işlemleri