Çalışma Kitabının Bulunduğu Yerde Klasör Oluştur - Microsoft Excel


Excel VBA’daki FileSystem sınıfının MkDir metodu aracılıyla çalışma kitabının bulunduğu yeri dinamik olarak belirleyen ve oraya istediğimiz isimde bir klasör oluşturan Sub yordama göz atalım.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaKitabininBulunduguYerdeKlasorOlustur()
  MkDir Application.ActiveWorkbook.Path & "\klasör adı buraya gelecek"
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub CalismaKitabininBulunduguYerdeKlasorOlustur()

  '--------------------------------------------------
  'MkDir
  'Klasör oluşturmak için kullandık.
  
  'Application.ActiveWorkbook.Path
  'Çalışma kitabının bulunduğu yeri dinamik
  'olarak belirlememizi sağlıyor.
  
  'Klasör adları için Türkçe
  'karakterler de kullanabiliyoruz.
  '--------------------------------------------------
  MkDir Application.ActiveWorkbook.Path & "\klasör adı buraya gelecek"
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba