Çalışma Kitabının E-Posta Penceresini Aç - Microsoft Excel


Çalışma kitabının e-posta penceresini açmaya yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaKitabininEPostaPenceresiniAc()
    Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba eposta işlemleri microsoft excel vba pencere işlemleri