Çalışma Kitabının Son Kaydedilme Tarihini Öğren - Microsoft Excel


İlgili çalışma kitabının en son ne zaman kaydedildiği bilgisini öğrenmek için kullanılabilecek VBA kodu alternatifidir, kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Kod


Option Explicit

Function CalismaKitabininSonKaydedilmeTarihiniOgren()
    CalismaKitabininSonKaydedilmeTarihiniOgren = _
        Format(ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last Save Time").Value, "dd.MM.yyyy hh:dd:nn")
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri