Çalışma Kitabının Tam Yolunu Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Çalışma kitabının tam yolunu mesaj olarak gösteren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaKitabininTamYolunuMesajOlarakGoster()
    MsgBox ThisWorkbook.FullName
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma kitabı işlemleri microsoft excel vba dosya klasör işlemleri