Çalışma Sayfalarını A'dan Z'ye Sırala - Microsoft Excel


Çalışma sayfalarını A'dan Z'ye doğru sıralamaya yarayan makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub SayfalariSiralaArtan()
  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  
  If Worksheets.Count = 1 Then Exit Sub
  
  For i = 1 To Worksheets.Count - 1
    For j = i + 1 To Worksheets.Count
      If Worksheets(j).Name < Worksheets(i).Name Then
        Worksheets(j).Move Before:=Worksheets(i)
      End If
    Next j
  Next i
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub CalismaSayfalariniSiralaArtan()

  '--------------------------------------------------
  'Döngü için değişken tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer çalışma kitabında 1 sayfa varsa
  'kodu çalıştırmaya gerek yok, o yüzden
  'böyle bir durum tespit edilirse burada
  'Sub yordamdan çıkış yaptırıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  If Worksheets.Count = 1 Then Exit Sub
  
  '--------------------------------------------------
  'İlk baştaki sayfadan itibaren başlayıp
  'son sayfaya kadar çalışacak (en son sayfa
  'dahil değil) döngü yazdık.
  '
  '(Sanırım) bubble sort yani kabarcık sıralama
  'algoritması kullanılarak sıralama yapılmış.
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To Worksheets.Count - 1
  
    '--------------------------------------------------
    'İlk döngüde sayfa seçiliyor, bu döngüde de
    'hep seçilen sayfadan bir sonraki sayfayı
    'seçecek şekilde ayarlama yaptık.
    '
    'Yine ilk döngüde ilk sayfa
    'olaya dahildi ama son sayfa değildi. Bunda durum
    'tam tersi: Başlangıçta ilk sayfa dahil değil ama
    'son sayfa dahil.
    '
    'Peki amaç ne?
    'Sayfa isimlerini ikili olarak karşılaştırmak.
    'İsmi önce gelenin yerinin, gerekiyorsa,
    'değiştirilmesini sağlamak.
    '--------------------------------------------------
    For j = i + 1 To Worksheets.Count
      
      '--------------------------------------------------
      'Eğer i döngüsündeki sayfa ismi j döngüsündeki sayfa
      'isminden daha büyükse (yani A-Z sıralamasında
      'sonra geliyorsa) kod çalışsın.
      '--------------------------------------------------
      If Worksheets(j).Name < Worksheets(i).Name Then
      
        '--------------------------------------------------
        'j döngüsündeki sayfayı i döngüsündeki
        'sayfanın önüne taşı.
        '
        'Bu işlem iki döngü bitene kadar devam edecek.
        'Sonunda bütün sayfalar küçükten büyüğe
        'sıralanmış olacak.
        '--------------------------------------------------
        Worksheets(j).Move Before:=Worksheets(i)
      End If
    Next j
  Next i
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba