Çalışma Sayfalarını Ayrı Ayrı Çalışma Kitabı Olarak Kaydet - Microsoft Excel


Bir döngü aracılığıyla bütün çalışma sayfalarını farklı kaydet metoduyla ayrı ayrı çalışma kitabı olarak kaydeden VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaSayfalariniAyriAyriCalismaKitabiOlarakKaydet()
  Dim calismaSayfasi As Worksheet
  
  For Each calismaSayfasi In Worksheets
    calismaSayfasi.Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs "C:\yedek\" & calismaSayfasi.Name & ".xlsx"
    ActiveWorkbook.Close False
  Next calismaSayfasi
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri