Çalışma Sayfasındaki Resmi Göster Ya da Gizle - Microsoft Excel


Excel’de çalışma sayfasına yüklenen resimleri yüklenme sıralarını baz alarak gösterilmesini ya da gizlenmesini sağlayan koddur.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaSayfasindakiResmiGosterGizle()
  Dim degisken As Integer
  degisken = 2
  
  If degisken = 323 Then
    ActiveSheet.Pictures(3).Visible = True
  Else
    ActiveSheet.Pictures(3).Visible = False
  End If
End Sub

Kod (Açıklamalı)


'--------------------------------------------------
'Çalışma sayfasına 3 adet resim ekledik
'Şimdi bunları eklenme sırasına göre
'gizlenip gösterilmesi işlemini yapalım.
'--------------------------------------------------
Sub CalismaSayfasindakiResmiGosterGizle()
  
  '--------------------------------------------------
  'Şart için kullancağımız değişken.
  '--------------------------------------------------
  Dim degisken As Integer
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkene başlangıç değeri atadık.
  '--------------------------------------------------
  degisken = 2
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer degisken isimli değişkenin
  'değeri 323'e eşitse eklediğimiz
  '3. resim görünür olacak, değilse
  'gizlenecek.
  '--------------------------------------------------
  If degisken = 323 Then
    ActiveSheet.Pictures(3).Visible = True
  Else
    ActiveSheet.Pictures(3).Visible = False
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba