Çalışma Sayfasını Bir Değişkene Ata - Microsoft Excel


Excel VBA ile bir çalışma sayfasını bir değişkene nasıl atanacağını kısaca gösteren makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaSayfasiniBirDegiskeneAta()
  Dim syf As Worksheet
  
  Set syf = ThisWorkbook.Worksheets("Sayfa1")
  
  MsgBox TypeName(syf)
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Peşin Not: Eğer programlamayı yeni öğrenmeye başladıysanız
've Object Oriented Programming (OOP) kavramıyla hiç
'karşılaşmadıysanız açıklamalar çok yabancı/karışık gelebilir.
'
'Aslında hiç öyle değil ama asıl konuya hakim değilseniz (OOP)
'çok karışık gelebilir.
'
'Buradaki açıklamalarda asıl maksat neyi arayacağınızı
'bilmenize yardımcı olmak.
'
'Mesela bir sayı değişkeni tanımlarken direkt olarak değeri
'atarız (primitive veri tipi) ama böyle nesne değişkenlerinde
'iş biraz daha değişir.
'
'İşte bunlar hep nesne yönelimli programlama.
'--------------------------------------------------
Sub CalismaSayfasiniBirDegiskeneAta()

  '--------------------------------------------------
  'Worksheet tipinde bir değişken oluşturduk.
  'Bu Worksheet Excel'de öntanımlı bir sınıf.
  'Çalışma sayfası için kullanılan bir sınıf
  'olduğundan doğal olarak bunu seçtik.
  '
  'Bunun gibi değişik kullanımları zamanla
  'daha çok örnek gördükçe aklınıza
  'daha iyi yerleşecek.
  '
  'Bu arada ön tanımlı sınıfları kullanabileceğimiz
  'gibi kendi sınıflarımızı, kütüphanelerimizi de
  'oluşturabiliriz.
  '--------------------------------------------------
  Dim syf As Worksheet
  
  
  '--------------------------------------------------
  'Burada yine bir nesne yönelimli programlama,
  'object orient programming, oop işlemi yaptık.
  'Oluşturduğumuz değişkene yine Worksheet tipinde
  've ismi "Sayfa1" olan sayfayı (Worksheet'i)
  'syf değişkenine atamak için Set komutunu kullandık.
  '--------------------------------------------------
  Set syf = ThisWorkbook.Worksheets("Sayfa1")
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkene değeri atadık, bakalım şimdi tipi neymiş?
  '--------------------------------------------------
  MsgBox TypeName(syf)
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba