Çalışma Sayfasını Kopyala Ve Yeni İsim Ver - Microsoft Excel


Aktif çalışma sayfasını kopyalayan ve bu çalışma sayfasına yeni bir isim veren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub CalismaSayfasiniKopyalaVeYeniIsimVer()
  '---------------------------------------
  'Değişkenler
  '---------------------------------------
  Dim i      As Integer
  Dim yeniSayfaAdi As String
  
  '---------------------------------------
  'Yeni sayfa adını gir.
  '---------------------------------------
  yeniSayfaAdi = InputBox("Oluşturulacak sayfanın adını giriniz:")
  
  '---------------------------------------
  'Yeni sayfa adının uygunluğunu kontrol et.
  '---------------------------------------
  If yeniSayfaAdi = "" Then
    MsgBox "Sayfa adı girilmemiş."
    Exit Sub
  End If
  
  For i = 1 To Worksheets.Count
    If Worksheets(i).Name = yeniSayfaAdi Then
      MsgBox "Bu isimde bir sayfa daha önceden oluşturulmuş."
      Exit Sub
    End If
  Next i
  
  '---------------------------------------
  'Çalışma sayfasını kopyala ve yeni isim ver.
  '---------------------------------------
  ThisWorkbook.Sheets(ActiveSheet.Name).Copy _
    After:=Sheets(Worksheets.Count)
  
  ActiveSheet.Name = yeniSayfaAdi
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri