Çalışma Sayfasını Minimize Et, Normale Döndür, Tam Ekran Yap - Microsoft Excel


Excel uygulamasının içinde MDI form olarak açılan çalışma sayfasının uygulama içinde simge durumuna küçültülmesi, normal hale getirilmesi ve tam ekran yapma işlemlerini gerçekleştiren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Çalışma sayfasını minimize et.
'--------------------------------------------------
Sub CalismaSayfasiniMinimizeEt()
    ActiveWindow.WindowState = xlMinimized
End Sub

'--------------------------------------------------
'Çalışma sayfasını normale döndür.
'--------------------------------------------------
Sub CalismaSayfasiniNormaleDondur()
    ActiveWindow.WindowState = xlNormal
End Sub

'--------------------------------------------------
'Çalışma sayfasını tam ekran yap.
'--------------------------------------------------
Sub CalismaSayfasiniTamEkranYap()
    ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri