Çalışma Sayfasının Yakınlaştırma Düzeyini (Zoom) Ayarla - Microsoft Excel


Excel penceresinin altında, durum çubuğunun sağ köşesinde görsel olarak yaptığımız yakınlaştırmanın kod versiyonudur. Kısaca kod kullanarak yakınlaştırma ya da uzaklaştırma (zoom) yapacağız.

Kod


Option Explicit

Sub ZoomSeviyesiniAyarla()
  ActiveWindow.Zoom = 80
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub ZoomSeviyesiniAyarla()
  '--------------------------------------------------
  'Bu kod yakınlaştırma penceresinde "Özel"
  'olarak tabir edilen ve standart zoom seçenekleri
  'dışında da sayıları kullanabilmemizi sağlayabilen
  'koddur.
  '
  '
  'Excel'de Standart Zoom Seçenekleri:
  '%200
  '%100
  '%75
  '%50
  '%25
  'Seçimi Sığdır
  'Özel %
  '
  'İşte bu kod özel kısmı için çalışıyor.
  'Biz istersek 72, 118, 34 gibi duruma
  'uyan sayılar da kullanabiliriz.
  '--------------------------------------------------
ActiveWindow.Zoom = 80
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba